Privacy-AVG

AVG

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in heel Europa in werking getreden.

De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de
transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven en verenigingen hun gegevensverwerking beschrijven.

Verenigingen zijn wettelijk verplicht hun leden te informeren over ons beleid en genomen maatregelen.

Door Motorclub MC80 is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens de doelbinding:      Lidmaatschap

Geadministreerde gegevens:                                        Persoonsgegevens NAWTE (NaamAdresWoonplaatsTelefoonEmail)
Lidmaatschapsovereenkomst:                                     Papier of gedeeltelijk formulier op de website
Verwerkingen:                                                                     Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en
uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Verwerking door wie:                                                       Afdeling ledenadministratie en afdeling secretariaat, penningmeester en secretaris

Bewaartermijn Uitgangspunt:                                      twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
–Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
–Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
–Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
–Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
–Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
–Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
–Wij als vereniging hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot
en grendel.
–Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
–Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Aldus verklaard door:
Bestuur  MC80

JA, ik wil me graag aansluiten bij de Motorclub